Tập đoàn thiết bị y tế BMS đã đưa thành công Robot phẫu thuật về Việt Nam.

Tập đoàn thiết bị y tế BMS đã đưa thành công Robot phẫu thuật về Việt Nam.

Chiều 27/2, Bệnh viện Nhi Trung ương đã khai trương Trung tâm phẫu thuật nội soi nhi khoa có sử dụng robot (người máy) trong phẫu thuật bằng Con Robot đầu tiên ở Việt nam do Tập đoàn Thiết bị y tế BMS cung cấp.

Bộ tiểu phẫu, bộ mổ tiểu phẫu, bộ phẫu thuật tiểu phẩu ( minor surgery)

Giá bán:

(Liên Hệ)

Xuất xứ:

Thương hiệu:

Bộ tiểu phẫu, bộ phẫu thuật tiểu phẫu (Ministry of minor surgery)
Dưới đây là phiên bản cache tại địa chỉ: http://ead.vn/Vat-tu-cho-san-nhi/Bo-tieu-phau--bo-mo-tieu-phau--bo-phau-thuat-tieu-phau----minor-surgery-.html286

 Bộ tiểu phẫu, bộ mổ tiểu phẫu, bộ phẫu thuật tiểu phẩu  ( minor surgery