Tập đoàn thiết bị y tế BMS đã đưa thành công Robot phẫu thuật về Việt Nam.

Tập đoàn thiết bị y tế BMS đã đưa thành công Robot phẫu thuật về Việt Nam.

Chiều 27/2, Bệnh viện Nhi Trung ương đã khai trương Trung tâm phẫu thuật nội soi nhi khoa có sử dụng robot (người máy) trong phẫu thuật bằng Con Robot đầu tiên ở Việt nam do Tập đoàn Thiết bị y tế BMS cung cấp.

Dụng cụ đẩy coil, bộ đẩy coil. Flipper Delivery Systems

Giá bán:

(Liên Hệ)

Xuất xứ:

Thương hiệu:

Là dụng cụ dùng đẩy coil, Flipper Detachable Embolization Coil
Dưới đây là phiên bản cache tại địa chỉ: http://ead.vn/vat-tu-cho-tim-mach/Dung-cu-day-coil--bo-day-coil--Flipper-Delivery-Systems.html258

Dụng cụ  đẩy coil- Cook Mỹ