Tập đoàn thiết bị y tế BMS đã đưa thành công Robot phẫu thuật về Việt Nam.

Tập đoàn thiết bị y tế BMS đã đưa thành công Robot phẫu thuật về Việt Nam.

Chiều 27/2, Bệnh viện Nhi Trung ương đã khai trương Trung tâm phẫu thuật nội soi nhi khoa có sử dụng robot (người máy) trong phẫu thuật bằng Con Robot đầu tiên ở Việt nam do Tập đoàn Thiết bị y tế BMS cung cấp.

Dây dẫn guidewire, guidewire dẫn đường đầu thẳng, dây dẫn ái nước. Guidewires TEFLON (PTFE), TITANIUM

Giá bán:

(Liên Hệ)

Xuất xứ:

Thương hiệu:

Dây dẫn guidewire, guidewire dẫn đường đầu thẳng,dẫn đường đầu cong, dây dẫn ái nước. Guidewires TEFLON (PTFE), TITANIUM
Dưới đây là phiên bản cache tại địa chỉ: http://ead.vn/vat-tu-y-te/Day-dan-guidewire---guidewire-dan-duong-dau-thang--day-dan-ai-nuoc--Guidewires-TEFLON--PTFE---TITANIUM.html209

Dây dẫn guidewire,
guidewire dẫn đường đầu thẳng,dẫn đường đầu cong, dây dẫn ái nước.

 


Dây dẫn đường TEFLON (PTFE)


Chiều dài: 150cm.
Đường kính: 0.018", 0.025", 0.038”, 0.035” hay 0.032”.
Một đầu cứng, một đầu mềm.

Dây dẫn đường ( guidewire) loại đầu thẳng

Straight Guidewires

Dây dẫn đường ( guidewire) loại đầu cong chữ J

J tip Guidewiress

TDM-GWS-0.018

TDM-GWC -0.018

TDM-GWS-0.025

TDM-GWC -0.025

TDM-GWS-0.032

TDM-GWC -0.032

TDM-GWS-0.035

TDM-GWC -0.035

TDM-GWS-0.038

TDM-GWC -0.038

 

Dây dẫn đường TITANIUM


Chiều dài: 150cm.
Đường kính: 0.018", 0.025", 0.038”, 0.035” hay 0.032”.

Một đầu cứng, một đầu mềm. Phủ Hydrophilic
Các loại dây dẫn:

 

Dây dẫn đường ( guidewire) loại đầu thẳng

Dây dẫn đường ( guidewire) loại đầu cong chữ J

TDM-GWTT-0.018

TDM-GWTT -0.018

TDM-GWTT -0.025

TDM-GWTT -0.025

TDM-GWTT -0.032

TDM-GWTT -0.032

TDM-GWTT -0.035

TDM-GWTT -0.035

TDM-GWTT -0.038

TDM-GWTT -0.038