Tập đoàn thiết bị y tế BMS đã đưa thành công Robot phẫu thuật về Việt Nam.

Tập đoàn thiết bị y tế BMS đã đưa thành công Robot phẫu thuật về Việt Nam.

Chiều 27/2, Bệnh viện Nhi Trung ương đã khai trương Trung tâm phẫu thuật nội soi nhi khoa có sử dụng robot (người máy) trong phẫu thuật bằng Con Robot đầu tiên ở Việt nam do Tập đoàn Thiết bị y tế BMS cung cấp.

Dọ lấy sỏi loại thường, loại titan (Stone basket steeless, titanium)

Giá bán:

(Liên Hệ)

Xuất xứ:

Thương hiệu:

Dọ lấy sỏi loại thường, loại titan (Stone basket steeless, titanium)
Dưới đây là phiên bản cache tại địa chỉ: http://ead.vn/vat-tu-y-te/Do-lay-soi-loai-thuong--loai-titan--Stone-basket-steeless--titanium-.html214

Helical
Flatwire
Tipless
-Loại 3 sợi, 3Fr dài 70cm, 90cm, 120cm
 
-Loại 4 sợi, 3Fr dài 70cm, 90cm, 120cm
 
   -Loại 5 sợi, 3Fr dài 70cm, 90cm, 120cm
 
-Loại 3 sợi, 3Fr dài 70cm, 90cm, 20cm
-Loại 4 sợi, 3Fr dài 70cm, 90cm, 120cm
-Loại 5 sợi, 3Fr dài  70cm, 90cm, 120cm
 
-Loại 3 sợi, 3Fr dài 70cm, 90cm, 120cm
-Loại 4 sợi, 3Fr dài 70cm, 90cm, 120cm
  -Loại 5 sợi, 3Fr dài 70cm, 90cm, 120cm