Tập đoàn thiết bị y tế BMS đã đưa thành công Robot phẫu thuật về Việt Nam.

Tập đoàn thiết bị y tế BMS đã đưa thành công Robot phẫu thuật về Việt Nam.

Chiều 27/2, Bệnh viện Nhi Trung ương đã khai trương Trung tâm phẫu thuật nội soi nhi khoa có sử dụng robot (người máy) trong phẫu thuật bằng Con Robot đầu tiên ở Việt nam do Tập đoàn Thiết bị y tế BMS cung cấp.

Nong Fascial tiết niệu (Fascial Dilator Set)

Giá bán:

(Liên Hệ)

Xuất xứ:

Thương hiệu:

Nong Fascial tiết niệu (Fascial Dilator Set)
Dưới đây là phiên bản cache tại địa chỉ: http://ead.vn/vat-tu-y-te/Nong-Fascial-tiet-nieu--Fascial--Dilator-Set-.html216

Nong Fascial tiết niệu

 


Fascial Dilator Set

 

Used for fascial dilation.

 

Set includes multiple dilators and wireguide.
 

Global Product Number
Order Number
French Size
Length
G14572
073600
6.0 to 18.0
37 cm
G14214
073700
8.0 to 24.0
37 cm
G15210
073700-S2
8.0 to 24.0
37 cm
G14275
073702
26.0 to 36.0
37 cm
G14744
072000
6.0 to 24.0
20 cm
G15196
072000-S2
7.0 to 18.0
20 cm
G16245
072000-S3
6.0 to 12.0
20 cm
G14565
073606
6.0
37 cm
G14566
073608
8.0
37 cm
G14567
073610
10.0
37 cm
G14568
073612
12.0
37 cm
G14569
073614
14.0
37 cm
G14570
073616
16.0
37 cm
G14571
073618
18.0
37 cm
G14177
072005
5.0
20 cm
G14133
072006
6.0
20 cm
G14134
072007
7.0
20 cm
G14135
072008
8.0
20 cm
G14136
072009
9.0
20 cm
G14137
072010
10.0
20 cm
G14796
072011
11.0
20 cm
G14138
072012
12.0
20 cm
G14139
072014
14.0
20 cm
G14140
072016
16.0
20 cm
G14141
072018
18.0
20 cm
G14174
072020
20.0
20 cm
G14175
072022
22.0
20 cm
G14173
072024
24.0
20 cm
G14859
072026
26.0
20 cm
G14861
072030
30.0
20 cm
G15753
073706
6.0
37 cm
G14186
073708
8.0
37 cm
G14187
073710
10.0
37 cm
G14188
073712
12.0
37 cm
G14189
073714
14.0
37 cm

 
 

NOTTINGHAM DILATOR
 
SIZE
LENGTH
DESCRIPTION
 
5F-10F
70CM
NOTTINGHAM DILATOR 5F-10F-70CM
 
6F-12F
70CM
NOTTINGHAM DILATOR 6F-12F-70CM
 
7F-14F
70CM
NOTTINGHAM DILATOR 7F-14F-70CM