Tập đoàn thiết bị y tế BMS đã đưa thành công Robot phẫu thuật về Việt Nam.

Tập đoàn thiết bị y tế BMS đã đưa thành công Robot phẫu thuật về Việt Nam.

Chiều 27/2, Bệnh viện Nhi Trung ương đã khai trương Trung tâm phẫu thuật nội soi nhi khoa có sử dụng robot (người máy) trong phẫu thuật bằng Con Robot đầu tiên ở Việt nam do Tập đoàn Thiết bị y tế BMS cung cấp.

Xông jj trẻ em (Pediatric ureteral stents)

Giá bán:

(Liên Hệ)

Xuất xứ:

Thương hiệu:

Xông jj trẻ em (Pediatric ureteral stents)
Dưới đây là phiên bản cache tại địa chỉ: http://ead.vn/vat-tu-y-te/Xong-jj-tre-em--Pediatric-ureteral-stents-.html211

 

Chúng tôi cung cấp đầy đủ các cỡ, loại một vòng, loại nhiều vòng: từ số 3 Fr đến 5 Fr
Dài: 10cm, 12 cm, 14cm, 16cm, 18cm
( có bán riêng xông JJ hoặc bán cả bộ kèm dây dẫn guidewire, que đẩy xông. Chúng tôi có từ loại thông thường đến loại cao cấp như tráng silicone, 100% silicone)
 
Sof-Flex® Double Pigtail Stent Set
Pediatric and Smaller Sized 
  
 
Sof-Flex® Double Pigtail Stent Set
Used for temporary drainage from the ureteropelvic junction to the bladder in pediatric patients.
Set Includes: Stent, Wire Guide, and Stent Positioner
CAUTION: Periodic evaluation is advised; stent must not remain indwelling more than 6 months

Global Product Number
Order Number
French Size
Stent Length
Comments
G17793
039304
3.0
4 cm
Pediatric
G15624
039306
3.0
6 cm
Pediatric
G15606
039308
3.0
8 cm
Pediatric
G15607
039310
3.0
10 cm
Pediatric
G15730
039311
3.0
11 cm
Pediatric
G15608
039312
3.0
12 cm
Pediatric
G15929
039314
3.0
14 cm
Pediatric
G16820
039316
3.0
16 cm
Pediatric
G16821
039320
3.0
20 cm
Pediatric
G16880
039322
3.0
22 cm
Pediatric
G16881
039324
3.0
24 cm
Pediatric
G15076
039508
4.7
8 cm
 
G15077
039510
4.7
10 cm
 
G14906
039512
4.7
12 cm
 
G14898
039514
4.7
14 cm
 
G14840
039516
4.7
16 cm
 
G14956
039518
4.7
18 cm
 
G15000
039608
6.0
8 cm
 
G15003
039610
6.0
10 cm
 
G14867
039612
6.0
12 cm
 
G14866
039614
6.0
14 cm
 
G14865
039616
6.0
16 cm
 
G14864
039618
6.0
18 cm
 
G15038
039710
7.0
10 cm
 
G14951
039712
7.0
12 cm
 
G15138
039714
7.0
14 cm
 
G15093
039716
7.0
16 cm
 
G15051
039718
7.0
18 cm
 
G14950
039812
8.2
12 cm
 
G15238
039814
8.2
14 cm
 
G14806
039816
8.2
16 cm
 
G15139
039818
8.2
18 cm
 
G15931
039110
10.0
10 cm
 
G15720
039112
10.0
12 cm
 
G15039
039114
10.0
14 cm
 
G14828
039116
10.0
16 cm
 
G15091
039118
10.0
18 cm
 
G16188
039214
12.0
14 cm
 
G16028
039312-R
3.0
12 cm
Pediatric
G17047
039314-R
3.0
14 cm
Pediatric
G18870
039316-R
3.0
16 cm
Pediatric
G17676
039318-R
3.0
18 cm
Pediatric
G16019
039510-R
4.7
10 cm
 
G16020
039514-R
4.7
14 cm
 
G16021
039516-R
4.7
16 cm
 
G16022
039518-R
4.7
18 cm
 
G16042
039610-R
6.0
10 cm
 
G16041
039612-R
6.0
12 cm
 
G16040
039614-R
6.0
14 cm
 
G16039
039616-R
6.0
16 cm
 
G16038
039618-R
6.0
18 cm
 
G16035
039712-R
7.0
12 cm
 
G16036
039716-R
7.0
16 cm
 
G15974
039718-R
7.0
18 cm
 
G16947
039812-R
8.2
12 cm
 
G16948
039814-R
8.2
14 cm
 
G16949
039816-R
8.2
16 cm
 
G16950
039818-R
8.2
18 cm
 

 
Sof-Flex® Multi-Length Stent Set
                               
                                                      Sof-Flex® Multi-Length Stent Set
 
 

Global Product Number
 Order Number
French Size
Stent
Length
cm
Comments
G16731
039300
3.0
8 to 12
Pediatric