Tập đoàn thiết bị y tế BMS đã đưa thành công Robot phẫu thuật về Việt Nam.

Tập đoàn thiết bị y tế BMS đã đưa thành công Robot phẫu thuật về Việt Nam.

Chiều 27/2, Bệnh viện Nhi Trung ương đã khai trương Trung tâm phẫu thuật nội soi nhi khoa có sử dụng robot (người máy) trong phẫu thuật bằng Con Robot đầu tiên ở Việt nam do Tập đoàn Thiết bị y tế BMS cung cấp.

facebook   twitter   google   delicious   digg  

 

(DĐDN) -  Góp phần rất lớn trong việc đẩy mạnh sự phát triển DN, xây dựng đội ngũ doanh nhân, hội nhập quốc tế, phát triển kinh tế, những năm qua VCCI đã khẳng định vai trò quan trọng cũng như dấu ấn trong lòng cộng đồng DN, các địa phương trên cả nước.

Tăng cường xúc tiến đầu tư

 

 

Ông Lê Hoàng Quân
Chủ tịch UBND TP HCM

 

Trong quá trình hoạt động nhiều năm qua, TP HCM luôn chủ động thúc đẩy phát triển giao lưu thương mại, xúc tiến đầu tư. Chủ trương của Thành ủy, UBND TP là tăng cường xúc tiến đầu tư từ cộng đồng DN TP tới các tỉnh thành trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, các tỉnh lân cận, nơi có thể có những thế mạnh và tạo vùng nguyên liệu cho phát triển kinh tế TP cũng như thúc đẩy, đóng góp cho sự phát triển kinh tế của các tỉnh bạn. Chúng tôi cũng xúc tiến đầu tư thương mại để phát triển với các đối tác nước, với sự hỗ trợ, hậu thuẫn, hợp tác, tham dự và chia sẻ của nhiều tổ chức, cộng đồng, Hiệp hội DN… trong đó có Phòng Thương mại Công nghiệp VN (VCCI).

 

Chi nhánh của VCCI trên địa bàn trong những năm qua luôn có sự phối hợp với Trung tâm Xúc tiến Thương mại đầu tư của TP để triển khai các hoạt động. Khi có các phái đoàn cấp cao của các quốc gia đến VN và tổ chức xúc tiến đầu tư, chủ yếu trên địa bàn TP, chúng tôi đều phối hợp hoặc được sự hợp tác cùng triển khai từ phía VCCI. Quan điểm của TP là không quan trọng ai chủ trì các chương trình hội nghị xúc tiến đầu tư, mà quan trọng nhất vẫn là làm sao để giới thiệu môi trường đầu tư kinh doanh của VN. VCCI với UBND TP luôn thống nhất tinh thần đó, làm việc trên tinh thần phối hợp để giới thiệu môi trường đầu tư, kết nối đầu tư kinh doanh, xúc tiến thương mại… giới thiệu những thế mạnh của DN, của cộng đồng DN Việt Nam với các đối tác nước ngoài. Tất cả các chương trình VCCI và chúng tôi hợp tác, phối hợp thực hiện theo đó có thể nói đều trên tinh thần vì lợi ích của của nền kinh tế và của cộng đồng DN.

Nâng cao chất lượng điều hành kinh tế của chính quyền

 

 

Ông Lê Viết Chữ - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi:

 

VCCI trong thời gian qua đã triển khai nhiều hoạt động liên kết các DN; mở rộng quan hệ hợp tác, phát triển DN; xây dựng đội ngũ doanh nhân; hỗ trợ DN xúc tiến thương mại, xúc tiến đầu tư tạo điều kiện cho tỉnh Quảng Ngãi trong việc hỗ trợ phát triển sản xuất kinh doanh cho các DN.

 

Mặt khác, Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) do VCCI công bố hàng năm được tỉnh Quảng Ngãi đặc biệt quan tâm, xem đây là thước đo quan trọng, khách quan nhất đánh giá chất lượng điều hành kinh tế của chính quyền cấp tỉnh, mức độ cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh của tỉnh qua từng năm, nhằm có giải pháp điều chỉnh phù hợp trong chiến lược phát triển của mình, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho sự phát triển của các DN, thu hút tối đa các nguồn lực cho đầu tư phát triển.

Trong thời gian tới Quảng Ngãi mong muốn VCCI phối hợp với tỉnh tiến hành khảo sát đánh giá thực trạng DN Quảng Ngãi, từ đó đề ra các giải pháp nhằm nâng cao năng lực của DN nhất là về xây dựng chiến lược kinh doanh, phát triển thương hiệu của DN và nâng cao năng lực quản trị DN; tăng cường hợp tác với tỉnh và các cơ quan chuyên môn của tỉnh trong việc đánh giá các chỉ số thành phần của chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, đồng thời tư vấn cho tỉnh trong việc tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao chỉ số PCI. Đồng thời, tiếp tục trao đổi thông tin thường xuyên về các chương trình hỗ trợ của VCCI đối với các DN; hỗ trợ tỉnh trong các vấn đề quảng bá, tìm kiếm nhà đầu tư, đối tác liên doanh, liên kết đầu tư, giới thiệu các thị trường tiêu thụ sản phẩm, tạo điều kiện cho các DN phát triển nhanh, bền vững.

Cải thiện môi trường kinh doanh

 

 

Ông Dương Ngọc Long - Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên:

 

VCCI với vai trò là tổ chức đại diện cho cộng đồng DN từ lâu đã xây dựng được những chỉ số đánh giá môi trường kinh doanh và tình hình phát triển DN. Đặc biệt là giúp các địa phương trong việc cải thiện và nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI). Trong nhiều năm qua, chỉ số PCI đã trở thành một công cụ hữu hiệu giúp để tăng cường vai trò của cơ quan nhà nước trong cải thiện môi trường kinh doanh.

 

Một minh chứng đối với Thái Nguyên, gần 10 năm qua, VCCI đã luôn quan tâm, tạo điều kiện, tuyên truyền, tập huấn, nâng cao nhận thức cho các cơ quan, cán bộ công chức, cộng đồng DN trong việc nâng cao chỉ số PCI; Giúp Thái Nguyên tổ chức các hội thảo, phân tích, đánh giá các điểm số của các chỉ tiêu thành phần, từ đó đề xuất các giải pháp để duy trì các chỉ số có số điểm cao, cải thiện những chỉ số thấp điểm. Cùng với sự nỗ lực đổi mới trong công tác cải cách hành chính, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, kết quả xếp hạng PCI của Thái Nguyên đã từng bước được cải thiện đáng kể: Năm 2011, PCI của Thái Nguyên xếp thứ 57/63 tỉnh, thành phố; thu hút vốn đầ tư toàn xã hội được 11.500 tỷ đồng (giá so sánh năm 2010), trong đó có 26 dự án vốn FDI còn hiệu lực với tổng số vốn đăng ký 133 triệu USD. Sau một năm triển khai đồng bộ và toàn diện các giải pháp, chỉ đạo tích cực, quyết liệt, năm 2012 PCI của tỉnh Thái Nguyên đã tăng 40 bậc, xếp thứ 17/63 tỉnh, TP; do có môi trường đầu tư tốt, Thái Nguyên đã thu hút được 3,4 tỷ USD. Năm 2014, thu hút vốn đầu tư toàn xã hội tăng gấp 3 lần năm 2011, trong đó thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI được 3,2 tỷ USD, đưa Thái Nguyên trở thành địa phương dẫn đầu cả nước về thu hút vốn FDI.

Với xu thế, định hướng phát triển kinh tế và cộng đồng DN đã và đang bước vào giai đoạn phát triển mới, đặc biệt, với Nghị quyết 19/NQ-CP ngày 12/3/2015 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia hai năm 2015 – 2016 trong đó ưu tiên đổi mới thể chế, tôi mong rằng VCCI sẽ tiếp tục phát huy vai trò tích cực của mình hơn nữa; tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện cho các địa phương, cộng đồng DN thúc đẩy cải cách hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh hỗ trợ năng lực cạnh tranh, xúc tiến thương mại, đầu tư và hội nhập quốc tế…                                                                                                                 

3 dấu ấn

 

 

Ông Vũ Đại Thắng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam:

 

Nhiệm kỳ vừa qua, VCCI đã làm được rất nhiều việc nhằm tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ DN… nhưng theo tôi, có ba dấu ấn lớn VCCI đã làm được. Thứ nhất là, đánh giá xếp hạng Chỉ số Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) mà VCCI đã khởi động và thực hiện với sự tham gia của hàng nghìn DN. Nếu không có PCI, những cải thiện của môi trường kinh doanh cả nước nói chung, từng địa phương như Hà Nam nói riêng vẫn sẽ được thực hiện, nhưng rất có thể, tiêu chí lấy sự hài lòng của DN làm thước đo sự thành công trong điều hành kinh tế địa phương sẽ chưa được coi là một trong những tiêu chí quan trọng nhất như hiện nay. Đây cũng chính là động lực cho cải cách thủ tục hành chính của chính quyền địa phương. Có thể dẫn chứng, PCI Hà Nam năm qua vượt 20 bậc, từ nhóm trung bình lên nhóm khá. Thứ hạng này do các nhà DN đánh giá thông qua thực tiễn đầu tư, kinh doanh tại địa bàn tỉnh Hà Nam, sau khi tỉnh chỉ đạo các cơ quan chuyên môn xây dựng các giải pháp cụ thể để cải thiện từng chỉ số thành phần của PCI. Không chỉ thay đổi về thứ hạng, số lượng các DN đến đầu tư kinh doanh tại Hà Nam đã tăng lên. Năm 2014, đã có 26 dự án đầu tư trong nước với số vốn khoảng 1.500 tỷ đồng và 33 dự án đầu tư FDI với số vốn 310 triệu USD được cấp giấy chứng nhận đầu tư. Hà Nam đang trở thành một trong những điểm đến mới của các nhà đầu tư Nhật Bản, Hàn Quốc. Lãnh đạo các tỉnh, thành cũng như Hà Nam chúng tôi luôn xác định cải thiện chỉ số PCI là việc quan trọng nhưng mục tiêu chính, mang tính quyết định đó là xây dựng được một môi trường kinh doanh thực sự thân thiện, thuận lợi để DN, nhà đầu tư yên tâm làm ăn.

 

Thứ hai, MEI (Ministerial Effectiveness Index): chỉ số hiệu quả hoạt động xây dựng và thi hành pháp luật về kinh doanh của 14 bộ ngành do VCCI xây dựng cũng dựa trên sự đánh giá thường niên của hơn 400 hiệp hội đại diện cho gần 500.000 DN và các ngành nghề thuộc các thành phần kinh tế của VN. Đây là một kênh để các bộ ngành “soi” được những “nút thắt” của mình nhằm tháo gỡ, góp phần thực thi những chính sách của Chính phủ tới DN hiệu quả hơn.

Và cuối cùng là việc VCCI chủ trì xây dựng đề án trình Bộ Chính trị phê duyệt Nghị quyết 09/NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân VN. Điều này, VCCI đã khẳng định vai trò “ngôi nhà chung” - tiếng nói của cộng đồng DN VN.

Hội nhập sâu rộng với nền kinh tế thế giới sẽ có rất nhiều khó khăn thách thức với các DN VN. Do vậy, năm 2015 và những năm tới, VCCI cần hợp tác, phối hợp nhiều hơn nữa với các cấp chính quyền tỉnh, thành, Hiệp hội DN để hỗ trợ DN trong việc tái cấu trúc, quản trị DN, đổi mới công nghệ… Cũng như tổ chức nhiều hội thảo, đối thoại DN địa phương với các bộ ngành về các chính sách còn bất cập để kịp thời kiến nghị Chính phủ tháo gỡ khó khăn cho DN.

Theo tôi biết, hiện nay VCCI thiết lập quan hệ hợp tác chặt chẽ với gần 200 tổ chức quốc tế để hỗ trợ các DN vươn ra thị trường toàn cầu, vì thế, trong nhiệm kỳ tới VCCI cần sớm thành lập các văn phòng đại diện ở các nước phát triển như: Mỹ, EU, Nhật, Trung Quốc... làm cánh tay nối dài phối hợp với đại sứ quán VN tại các nước hỗ trợ DN thâm nhập thành công thị trường bản xứ, đồng thời cũng tránh được những tranh chấp, lừa đảo thương mại.

Đột phá từ PCI

 

 

Ông Phạm Đồng - Giám đốc Sở Kế hoạch ĐT tỉnh Ninh Thuận:

 

Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), được thực hiện bởi các chuyên gia từ VCCI, đối với tỉnh Ninh Thuận là một trong bốn mục tiêu cần cải thiện và đột phá trong những năm qua. Theo đề xuất của đối tác tư vấn Monitor, chúng tôi đã thành lập Văn phòng Phát triển Kinh tế nhằm thu hút các nhà đầu tư và thực hiện các phương án đăng kí sản xuất, kinh doanh, đầu tư qua Văn phòng, sau đó tập trung giải quyết mọi vấn đề ở một đầu mối. Trên cơ sở đó, chúng tôi xây dựng mọi cơ chế thuế, chính sách, đất đai để ưu đãi và thu hút đầu tư dựa trên khung quy định chung của Nhà nước. Qua 5 năm thực hiện, PCI của tỉnh đã cải thiện rõ rệt và mô hình này chứng tỏ hiệu quả cao.

 

Hàng năm, chúng tôi cũng tổ chức các Hội nghị, mời các chuyên gia từ VCCI đến tham vấn, đào tạo, trao đổi, rà soát các điểm trọng yếu của Chỉ số PCI để qua đó nhất quán chủ trương cải tiến hơn nữa chỉ số này đến các tổ chức, ban ngành, cán bộ trong tỉnh. Về mặt xúc tiến đầu tư, tỉnh Ninh Thuận đang thực hiện ở nhiều “kênh”: Liên kết vùng, trực tiếp (chọn “sếu” đầu đàn để thu hút các nhà đầu tư từng lĩnh vực, phối hợp với VCCI để đặc biệt phát triển, thúc đẩy xúc tiến thương mại đầu tư cho các DNVVN).

Chúng tôi mong đợi chỉ số PCI sắp được công bố tới đây cũng như những hỗ trợ, gắn bó của VCCI với tỉnh để chỉ số PCI của Ninh Thuận ngày càng làm hài lòng các nhà đầu tư hơn nữa.

Khẳng định vị thế của DN

 

 

Ông Bùi Văn Quân - Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam:

 

Trong nhiệm kỳ vừa qua, với nhiều hoạt động thiết thực, VCCI đã góp phần khẳng định vị thế của DN, doanh nhân trong xã hội, tăng thêm niềm tin của giới kinh doanh vào sự nghiệp đổi mới, thúc đẩy DN phát triển sản xuất, kinh doanh, làm giàu cho mình và cho đất nước…

 

Đặc biệt với chức năng, nhiệm vụ của mình, VCCI đã làm tốt vai trò tập hợp, nghiên cứu ý kiến của các DN để phản ánh, kiến nghị và tham mưu cho Nhà nước các vấn đề về pháp luật, chính sách kinh tế - xã hội nhằm cải thiện môi trường kinh doanh. Trong đó không thể không kể đến những đóng góp trong việc hoàn thiện Luật Doanh nghiệp (sửa đổi) và Luật Đầu tư (sửa đổi) được Quốc hội thông qua năm 2014. Đặc biệt là đánh giá năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) của VCCI đã góp phần đáng kể trong việc cải thiện môi trường đầu tư tại các địa phương, tạo điều kiện cho cộng đồng DN nói chung và doanh nhân trẻ nói riêng thuận lợi hơn trong hoạt động đầu tư, sản xuất kinh doanh.

Bên cạnh đó, với tư cách là tổ chức quốc gia và trung tâm xúc tiến thương mại, đầu tư hàng đầu ở Việt Nam, VCCI đã triển khai nhiều hoạt động xúc tiến thương mại đầu tư lớn, góp phần quảng bá về đất nước, con người, nền kinh tế và các DN Việt Nam với bạn bè thế giới, mở rộng thị trường, thu hút đầu tư nước ngoài và đẩy mạnh xuất khẩu của Việt Nam.

Cộng đồng doanh nghiệp, nhất là các doanh nhân trẻ cũng mong rằng trong nhiệm kỳ tới VCCI sẽ tăng cường hơn nữa các hoạt động góp phần nâng căng lực canh tranh, nâng cao kiến thức để có thể hội nhập chủ động và thành công thông qua các hoạt động thúc đẩy các dịch vụ hỗ trợ phát triển kinh doanh; hỗ trợ DN phát triển quan hệ kinh doanh và đầu tư ở trong và ngoài nước thông qua các biện pháp như: chắp mối và giới thiệu bạn hàng, cung cấp thông tin, hướng dẫn và tư vấn cho DN, tổ chức nghiên cứu, khảo sát thị trường, hội thảo, hội nghị, hội chợ, triển lãm… Tổ chức đào tạo bằng những hình thức thích hợp để phát triển nguồn nhân lực cho các DN, giúp các doanh nhân nâng cao kiến thức, năng lực quản lý và kinh doanh. 

Chỗ dựa của DN trong giai đoạn tăng tốc hội nhập

 

 

Bà Đặng Phương Dung - Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hiệp hội dệt may VN:

 

Tôi đánh giá rất cao những hoạt động của VCCI trong thời gian qua, đặc biệt là những hỗ trợ rất cụ thể của VCCI với cộng đồng DN trong bối cảnh nền kinh tế DN gặp nhiều khó khăn, số DN kinh doanh thua lỗ, ngừng hoạt động hoặc giải thể gia tăng như giai đoạn vừa qua. Chẳng hạn như việc VCCI đề nghị Chính phủ kiên định đối với các mục tiêu ổn định vĩ mô, kiểm soát lạm phát và tăng trưởng ở mức hợp lý, thường xuyên rà soát, cắt giảm mạnh chi phí thực hiện thủ tục hành chính, tăng cường đối thoại giữa Chính phủ và các nhà đầu tư, áp dụng các thủ tục hành chính điện tử, tăng cường đào tạo nguồn nhân lực, nâng cao trách nhiệm và sự liêm chính của đội ngũ cán bộ… Điều này có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với sự hình thành, tồn tại và phát triển của DN về mặt dài hạn. Hay như việc VCCI kiến nghị Chính phủ cần áp dụng triệt để các nguyên tắc, kỷ luật thị trường trong hoạt động của DNNN, hạch toán đầy đủ các chi phí vốn, buộc DN và người quản lý DN phải chịu đầy đủ trách nhiệm trong hoạt động của mình, tách bạch các hoạt động kinh doanh và hoạt động chính trị - xã hội… Thông qua một số cuộc khảo sát các DN về đánh giá chỉ số cạnh tranh cấp tỉnh, tham gia Diễn đàn doanh nghiệp hàng năm với các chỉ số đánh giá môi trường kinh doanh của Việt Nam – VCCI đã thật sự góp phần không nhỏ vào việc cải cách thể chế nhằm tạo điều kiện giúp DN VN tăng năng lực cạnh tranh không chỉ trong nước mà cả trên thị trường khu vực và thế giới…

 

Nhìn về phía trước, giai đoạn tới cộng đồng DN VN sẽ hội nhập mạnh mẽ vào nền kinh tế thế giới, nhất là khi cộng đồng kinh tế ASEAN được hình thành, VN tham gia vào các Hiệp định thương mại tự do với các nước và khu vực. Điều này không tránh được những cạnh tranh gay gắt giữa DN VN với DN nước ngoài. Vì vậy, hơn lúc nào hết vai trò của VCCI cần phải được thể hiện mạnh mẽ hơn, nhất là trong việc hỗ trợ đào tạo quản trị DN, đặc biệt là tư vấn, hỗ trợ các hiệp hội DN và DN về các vấn đề hội nhập, pháp luật thương mại quốc tế và chống bán phá giá; xây dựng chương trình hợp tác với các tổ chức quốc tế về hỗ trợ DN vượt qua các rào cản thương mại…

Trong bối cảnh đó, Hiệp hội DN Dệt may VN, một trong những Hiệp hội đại diện cho các DN của một ngành có nhiều đóng góp cho kim ngạch XK của đất nước chắc chắn cũng sẽ phải đối mặt với những thách thức khi hội nhập. Vì vậy, chúng tôi mong muốn VCCI sẽ phát huy  hơn nữa vai  trò “đầu tầu”, luôn bên cạnh các DN trong mọi hoàn cảnh, là chỗ dựa vững chắc cho cộng đồng DN VN nói chung và các DN dệt may nói riêng. Đặc biệt là tham gia tích cực trong việc giám sát thực thi Nghị quyết 19 của Chính phủ nhằm thực hiện trên thực tiễn quyết tâm của Chính phủ trong việc tạo môi trường kinh doanh thuận lợi, đơn giản hóa các TTHC, rút ngắn thời gian và chi phí thực hiện các TTHC, trong đó đối với dệt may các thủ tục về thuế và hải quan, các thủ tục giấy phép chuyên ngành có ý nghĩa quan trọng đến nâng cao sức cạnh tranh của ngành. Bên cạnh đó, các quy định về tiền lương tối thiểu vùng, về số giờ làm thêm, các quy định về tiền lương, BHXH là những vấn đề liên quan đến lao động; Những cơ chế tạo điều kiện cho dệt may, công nghiệp hỗ trợ phát triển như phê duyệt quy hoạch vùng phát triển dệt, nhuộm với việc nhà nước hình thành các khu công nghiệp dệt may có trang bị hệ thống xử lý nước thải; có các chính sách hỗ trợ cho việc đào tạo nguồn nhân lực đặc biệt là lao động kỹ thuật, quản lý cấp trung, cấp cao; các nhà thiết kế thời trang… cũng như tạo điều kiện để có thể phát triển 2 trung tâm nguyên phụ liệu ở Hà Nội và TP HCM, giúp các DN dệt may có thể tăng năng lực cạnh tranh và phát triển trong thời gian tới.

Thúc đẩy sự phát triển  của cộng động DN, Doanh nhân

 

 

Ông Phạm Đình Đoàn - Chủ tịch Hội đồng Doanh nhân và Gia đình Việt Nam:

 

Với chức năng góp phần thúc đẩy sự phát triển DN, doanh nhân, sự liên kết giữa các DN, hiệp hội DN, trong nhiệm kỳ vừa qua VCCI đã có rất nhiều hoạt động thiết thực được cộng đồng DN đánh giá cao. Đặc biệt  trong năm 2014, VCCI đã quyết định thành lập Hội đồng Doanh nhân và Gia đình Việt Nam.

 

Bên cạnh việc thực hiện các chức năng nhiệm vụ chung của VCCI, Hội đồng Doanh nhân và Gia đình Việt Nam có nhiệm vụ quan trọng là liên kết các gia đình Doanh nhân tiêu biểu và uy tín nhất trong cộng đồng Doanh nhân Việt Nam, nhằm đoàn kết xây dựng hạnh phúc gia đình, phát huy truyền thống kinh doanh và văn hóa DN doanh nhân trong mỗi gia đình. Qua đó, thường xuyên tổ chức giao lưu, gặp gỡ giữa các gia đình doanh nhân Việt Nam để tăng cường mối quan hệ giữa các thành viên của các gia đình doanh nhân cùng nhau phát triển, thành công, tạo điều kiện liên doanh, liên kết, hợp tác giúp đỡ lẫn nhau xây dựng phát triển DN, trao đổi thông tin trong kinh doanh, chia sẻ niềm vui nỗi buồn trong cuộc sống; tôn vinh các gia đình doanh nhân tiêu biểu để cổ vũ cho việc phát triển kinh tế dựa trên nền tảng của gia đình làm kinh doanh thành công, đóng góp cho phát triển kinh tế đất nước  và hội nhập quốc tế.

Thực tế cho thấy, Top 500 thương hiệu Cty thành công nhất trên thế giới có hơn 1/3 là Cty theo mô hình gia đình và ở Châu Á cũng như Việt Nam, Cty gia đình cũng là hình thức khá phổ biến. Từ năm 1986 đến nay, các Cty gia đình của Việt Nam đã có những đóng góp đáng kể vào việc phát triển quốc gia, đã thực hiện những thay đổi vượt bậc về kinh doanh và nhiều Cty trở thành Cty lớn, thương hiệu lớn trong nền kinh tế Việt Nam. Tuy nhiên các Cty gia đình ở Việt Nam hiện nay để thành công hơn, có thể khu vực hóa, toàn cầu hóa thì cần phải thay đổi tư duy về cách quản trị, quản lý Cty và quan trọng nhất chính là thay đổi tư duy quản trị về nguồn nhân lực.

Chính vì vậy, Hội đồng doanh nhân và gia đình Việt Nam mong muốn rằng trong nhiệm kỳ tới, bên cạnh  việc thực hiện tốt hơn nữa các chức năng nhiệm vụ của mình, VCCI sẽ luôn sát cánh, đồng hành để Hội đồng sớm đạt được các mục tiêu đã đề ra. Qua đó, thúc đẩy sự phát triển chung của cộng đồng DN, doanh nhân, xây dựng hạnh phúc gia đình, phát huy truyền thống kinh doanh và văn hóa DN doanh nhân trong mỗi gia đình.

Tạo dựng niềm tin cho giới  Doanh nhân

 

 

Ông Đoàn Trọng Lý - Chủ tịch HĐQT,  Phó Chủ tịch thường trực Hiệp hội Thức ăn chăn nuôi VN, TGĐ Cty CP chăn nuôi chế biến & XNK APROCIMEX

 

Tôi là một thành viên đã tham gia hội viên VCCI đã lâu. Nhưng để lại cho tôi nhiều ấn tượng nhất là bắt đầu từ năm 2008, cơn bão khủng hoảng tài chính trên thế giới đưa đến suy thoái kinh tế dây chuyền, trung bình, mỗi năm Việt Nam có khoảng 5.000 - 7.000 DN phá sản, giải thể.

 

Trước bối cảnh DN gặp nhiều khó khăn về vốn để duy trì sản xuất, VCCI đã chủ động phối hợp với các chuyên gia, bộ, ngành tổ chức nhiều hội thảo các chủ đề khác nhau như: “Giải pháp vốn cho DN”; “Nguồn vốn và kỹ năng quản trị”; “Dự án xây dựng báo cáo thường niên về thị trường lao động”… để tháo gỡ những vấn đề khó khăn cho DN. Đồng thời, VCCI cũng là người đại diện tập hợp các ý kiến, khuyến nghị của các DN Việt Nam và quốc tế đến với Đảng, Chính phủ, Ngân hàng nhà nước, Bộ Tài chính, Bộ KH-ĐT… từng bước tháo gỡ  hỗ trợ DN những lúc khó khăn nhất.

Đặc biệt nhất là mỗi khi Nghị định, thông tư chính sách ra đời, VCCI là nơi tổ chức hội thảo kịp thời lấy ý kiến từ phía cộng đồng DN, hiệp hội, các chuyên gia, về những vướng mắc trong quá trình thực hiện và kiến nghị cụ thể sửa đổi Bộ luật này để báo cáo lại với các cấp chức năng liên quan điều chỉnh bổ sung cho chính sách đi vào cuộc sống của DN. Điển hình như VCCI tổ chức hội thảo lấy ý kiến luật sửa đổi, bổ sung một số điều của bộ luật hình sự “Chống hình sự hóa của các vụ án kinh tế”. Sau đó được đưa vào luật làm cho giới doanh nhân có cái nhìn về luật một cách nhẹ nhàng và tự tin hơn, vững tâm mạnh dạn đầu tư .

Động lực cho DN nữ

 

 

Bà Phạm Thị Tú Oanh - Chủ tịch CLB doanh nhân Hà Nội:

 

Không chỉ giúp các DN kết nối với nhau, hỗ trợ các DN tìm đối tác, góp phần phát triển kinh tế - xã hội VN, thúc đẩy các quan hệ hợp tác với đối tác trong và ngoài nước, giúp các DN ngày càng phát triển, khi tham gia các hoạt động của VCCI, bản thân tôi cũng được hiểu biết nhiều hơn về pháp luật quốc tế, chính sách hỗ trợ các DN.

 

Đặc biệt, những năm gần đây, với các hoạt động của VCCI, vai trò của nữ doanh nhân ngày càng được khẳng định. Tôi rất tâm huyết với những buổi giao thương, kết nối của lãnh đạo VCCI cho các DN nữ. Thậm chí có những hiệp hội dành riêng cho nữ, những buổi vinh danh, những lời động viên dành riêng cho phái nữ để chúng tôi cảm thấy tự tin hơn, bình đẳng hơn trong xã hội. Đó cũng là động lực giúp chúng tôi cố gắng hơn trong sự nghiệp phát triển kinh tế của đất nước.

Với tôi, vai trò của VCCI trong phát triển kinh tế, kết nối giao thương của các DN thật sự cần thiết và hữu ích. Tuy nhiên, hiện vẫn còn nhiều khó khăn vướng mắc đối với các DN  như cần có thêm những buổi trao đổi, tiếp cận để giải quyết những thắc mắc, thủ tục rườm rà không đáng có giữa các DN và bộ ngành trong cả nước như DN với hải quan, DN với ngành thuế... cần có những buổi trao đổi để các DN được tiếp cận. Hiện nay, CLB CEO Hà nội có nhiều DN là thành viên của VCCI, nhưng không phải DN nào cũng được mời tham gia những buổi tổ chức, chuyên đề, hay hội thảo do VCCI tổ chức. Vì vậy, tôi mong rằng, VCCI sẽ kết nối không chỉ những DN lớn, mà DN nhỏ cũng có thể tiếp cận gần hơn với các chính sách, pháp luật, tìm kiếm cơ hội giao thương để dần dần lớn mạnh.

P.Nam, T.Anh, T.Mai, M.Thanh
M.Ý, N.Phước, K.Lãng
 ghi

(Nguồn http://dddn.com.vn/)